Testsida.

Låg fast avgift för traditionell fast telefoni

125 kronor per månad

  • Fast Månadskostnad: 125 kr
  • Minimidebitering (att ringa för): 125 kr
  • Uppkoppling Fast: 1,25 kr/samtal
  • Uppkoppling Mobil: 1,25 kr/samtal
  • Minuttaxa inom Sverige Fast: 1,25 kr/min
  • Minuttaxa inom Sverige Mobil:1,25 kr/min

Låg fast avgift för traditionell fast telefoni

125 kronor per månad

  • Fast Månadskostnad: 125 kr
  • Minimidebitering (att ringa för): 125 kr
  • Uppkoppling Fast: 1,25 kr/samtal
  • Uppkoppling Mobil: 1,25 kr/samtal
  • Minuttaxa inom Sverige Fast: 1,25 kr/min
  • Minuttaxa inom Sverige Mobil:1,25 kr/min

Låg fast avgift för traditionell fast telefoni

125 kronor per månad

  • Fast Månadskostnad: 125 kr
  • Minimidebitering (att ringa för): 125 kr
  • Uppkoppling Fast: 1,25 kr/samtal
  • Uppkoppling Mobil: 1,25 kr/samtal
  • Minuttaxa inom Sverige Fast: 1,25 kr/min
  • Minuttaxa inom Sverige Mobil:1,25 kr/min

Låg fast avgift för traditionell fast telefoni

125 kronor per månad

  • Fast Månadskostnad: 125 kr
  • Minimidebitering (att ringa för): 125 kr
  • Uppkoppling Fast: 1,25 kr/samtal
  • Uppkoppling Mobil: 1,25 kr/samtal
  • Minuttaxa inom Sverige Fast: 1,25 kr/min
  • Minuttaxa inom Sverige Mobil:1,25 kr/min

Låg fast avgift för traditionell fast telefoni

125 kronor per månad

  • Fast Månadskostnad: 125 kr
  • Minimidebitering (att ringa för): 125 kr
  • Uppkoppling Fast: 1,25 kr/samtal
  • Uppkoppling Mobil: 1,25 kr/samtal
  • Minuttaxa inom Sverige Fast: 1,25 kr/min
  • Minuttaxa inom Sverige Mobil:1,25 kr/min

Låg fast avgift för traditionell fast telefoni

125 kronor per månad

  • Fast Månadskostnad: 125 kr
  • Minimidebitering (att ringa för): 125 kr
  • Uppkoppling Fast: 1,25 kr/samtal
  • Uppkoppling Mobil: 1,25 kr/samtal
  • Minuttaxa inom Sverige Fast: 1,25 kr/min
  • Minuttaxa inom Sverige Mobil:1,25 kr/min

Back to Top